Inhuur van een freelancer of zzp’er

Inhuur van een freelancer of zzp’er

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van toepassing. Deze wet heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen. Het streven is om de nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan. Tot die tijd...
Nieuwe franchisewet onderweg

Nieuwe franchisewet onderweg

Op 12 juli 2019 is het wetsontwerp ‘de Wet franchise’ naar de Raad van State gezonden. De wet beoogt de positie van franchisenemers ten opzichte van de franchisegevers te versterken. Franchisenemers ondervinden onder meer problemen in de vorm van...
Gehoorschade: voorkomen is beter

Gehoorschade: voorkomen is beter

Concert- en festivalbezoekers zijn ermee bekend: gehoorklachten. Uit onderzoek is gebleken dat zes op de tien festivalbezoekers last heeft van gehoorklachten na een festival. Zo merken ze dat ze minder horen na een festival, of hebben ze last van een piep in hun oren...