Annuleren

Nu.nl komt op 10 maart 2020 met het nieuws dat steeds meer artiesten zich vanwege het coronavirus (COVID-19) genoodzaakt zien hun geplande optredens af te zeggen of te verplaatsen. In onder meer de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, China en Engeland zijn al concerten geannuleerd, vaak ook op last van de overheid. Burgemeesters van Nederland voeren momenteel overleg of dit soort maatregelen ook in Nederland nodig zijn. Evenementenorganisatoren en/of evenementenlocaties hebben vaak al veel kosten gemaakt en toegangsbewijzen verkocht. Wanneer artiesten afzeggen, zullen zij wellicht genoodzaakt zijn het gehele evenement te annuleren. Wie draait dan op voor de kosten?

Overmacht

Iedere artiest heeft een ‘overmachtbepaling’ in zijn contract staan. Wanneer een artiest afzegt, doet hij/zij in feite een beroep op die bepaling. Een voorbeeld:

“Indien Artiest op grond van overmacht niet in staat is de geboekte en reeds betaalde optreden(s) te verzorgen, wordt Organisator hierover door [agent/artiest] zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. [agent/artiest] heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan die situatie waarbij volstrekt buiten de schuld van een partij diens verplichting niet kan worden nagekomen, zoals, maar niet beperkt tot: stakingen, verkeersongelukken, rellen, ziekte van Artiest, natuurrampen, epidemieën en soortgelijke situaties.”

De vraag is of de huidige situatie omtrent het coronavirus is op te vatten als een nationale ramp en/of epidemie en dus als een ‘overmachtsituatie’. Wellicht nu nog niet, maar van de artiest kan ook niet gevergd worden tot het laatste moment te wachten met annulering. Op basis van de thans bekende gegevens moet hij/zij nu een beslissing nemen. Het is bekend dat het om een dodelijk virus gaat waartegen (nog) geen vaccin is gevonden, dat zich thans nog steeds verder uitbreidt. Ook moet worden gekeken naar ontwikkelingen in de landen om ons heen, de verwachtingen voor de toekomst en de reeds door de overheid genomen maatregelen. Ook adviezen vanuit branche-organisaties, overheid en de medische wereld moeten worden meegewogen. Al met al lijkt het wel logisch dat veel artiesten met het oog op de risico’s voor de volksgezondheid eieren voor hun geld kiezen. Mocht de Nederlands overheid binnenkort overgaan tot een ‘lockdown’ als in Italië, waarbij concerten/evenementen geheel worden verboden, dan is overduidelijk sprake van overmacht en heeft de artiest terecht geannuleerd.

Eventverzekering

Wanneer een evenementenorganisatie als gevolg van afzeggingen en/of op last van de gemeente haar reeds georganiseerde evenement moet annuleren, kan zij een beroep doen op haar eventverzekering. Deze biedt vaak dekking in gevallen als deze. De reeds gemaakte organisatiekosten en het terugbetalen van reeds verkochte toegangsbewijzen zijn vaak gedekt.

Verzekeraars zien echter vanwege het coronavirus ook vele nieuwe aanvragen voor een eventverzekering binnenkomen. Die eventorganisatoren hebben pech: vanwege het groot aantal lastminute aanvragen en het inmiddels bekende risico van het coronavirus hebben de verzekeraars met onmiddellijke ingang besloten de dekkingsgrond te beperken ten aanzien van de dekking vanwege de gevolgen van het coronavirus.

Bronnen:

Nu.nl

CLC-Vecta