Het is rond: werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is op 26 februari jl. een regeling gepubliceerd.

Met de publicatie van de Regeling compensatie transitievergoeding en de inwerkingtredingsdatum is het één en ander verduidelijkt. De compensatie is vanaf 1 april 2020 aan te vragen als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie)vergoeding heeft betaald. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten vóór 1 oktober 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist het UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Werkgever vraagt compensatie aan

Vanaf 1 april 2020 zal het UWV dus op aanvraag een uitbetaalde transitievergoeding compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven. De aanvraag kost de werkgever ongeveer een uur tijd, zo is de verwachting. Indien het UWV de aanvraag afwijst, dan staat bezwaar en beroep open.

Benodigde informatie voor de aanvraag

In de toelichting op de regeling staat vermeld welke gegevens het UWV nodig heeft om het recht op compensatie vast te stellen. In ieder geval is nodig een afschrift van de meest recente arbeidsovereenkomst, de loonstrook en de eventueel gesloten vaststellingsovereenkomst. Uit deze documenten moet onder meer blijken hoelang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, wanneer de werknemer ziek is gemeld en wanneer die ziek uit dienst ging, of en welke (transitie-)vergoeding aan de werknemer is betaald, hoe die vergoeding is berekend en de hoogte van de kosten van de loondoorbetaling tijdens de ziekte. Het UWV zal nog een overzicht publiceren van de benodigde documenten.